Martin Stall Steenberg
Inrotech

Trivsel og medarbejdertilfredshed styrker samarbejdet

I løbet af de sidste 10 måneder har Inrotech oplevet en stor stigning i medarbejdernes jobtilfredshed. Takket være Adapto har Inrotech været i stand til at spore medarbejdertilfredshed, kvalificere deres ledere og sikre tættere samarbejde mellem ledere og medarbejdere – internationale såvel som danske.

 

“Værktøjet har overgået vores forventninger. Vi har haft så positive svar fra vores medarbejdere. De er virkelig tilfredse med vores nye system, da det forbedrer deres jobtilfredshed og styrker samarbejdet med deres ledere” – HR, & Administration, Inrotech. Elmira Fouroozandeh, Manager 

“Implementeringen af Adapto-værktøjet har betydet, at min leder har en bedre forståelse af arbejdsstyrken for os medarbejdere. Jeg er mere tilfreds i løbet af min arbejdsdag, fordi jeg er i regelmæssig kontakt med min manager vedrørende mine arbejdsopgaver, og jeg kan få relevant løbende feedback, der lader mig udvikle mig selv og mine kompetencer” – Martin Stall Steenberg, robotingeniør, Inrotech.

”Adapto-værktøjet har betydet, at jeg kommer tættere på mine medarbejdere og har en enkelt platform til at holde styr på mine ledelsesaktiviteter. De ugentlige indtjekninger gennem Adapto giver mig hyppige opdateringer om trivsel og stressniveau i min afdeling, og værktøjerne hjælper mig med at strukturere og forbedre 1: 1-møderne med medarbejderne, hvilket igen giver os mulighed for at styrke vores samarbejde, ” Siger Rasmus Faudel, Manager Software, Inrotech.

Læs mere om Inrotech her

Vi gør ledelse lettere

Magnus Vagtborg
United Tax Network

Adapto rykker ledelse og medarbejdere tættere sammen

Ålborg-virksomheden United Tax Network rådgiver nogle af verdens største internationale virksomheder omkring bl.a. skat og social sikring, når de skal udstationere medarbejdere i andre lande.

Før vi fik Adapto

Da Magnus Vagtborg overtog virksomheden, var den eneste medarbejdersamtale, der foregik, den årlige MUS-samtale. Den blev så meget praktisk knyttet sammen med de årlige lønforhandlinger. Så gæt selv, hvad der var fokus på.

Det ønskede Magnus Vagtborg at lave om på. Han ville sikre, at der kom større fokus på udviklingen af den enkelte medarbejder. Problemet var bare at få afholdt løbende medarbejdersamtaler, hvor der kunne blive fulgt op på det, der blev aftalt. For ofte kom hverdagens opgaver og deadlines i vejen for både ledelse og medarbejdere.

Efter vi fik Adapto

Det lavede Adapto om på. For pludselig var der nogen – den digitale assistent Anna – som sørgede for, at møderne kom i kalenderen, og at både medarbejderne og Magnus fik forberedt sig grundigt på dem. Samtidig nudgede Anna Magnus Vagtborg til at komme ud og tage temperaturen i virksomheden.

For Adapto er superskarp til at finde de rigtige værktøjer frem, ud fra det medarbejderne skriver i forberedelsen, og til at finde de ømme punkter det er vigtigt at få taget hånd om.

Så med Adapto har både ledelse og medarbejdere fået en følelse af, at de er kommet tættere på hinanden. Endnu vigtigere oplever medarbejderne, at ledelsen lytter til dem. Det har fået dialogen til at blive mere åben og ærlig på møderne.

Samtidig er formålet med møderne blevet sat ind i den rigtige kontekst. Begge parter tør sige tingene, som de er. Det tør de, fordi de ved, at det der siges på møderne, siges af hensyn til systematikken og kærlighed til virksomheden.

Magnus Vagtborg er dog meget opmærksom på at tilpasse de råd og den vejledning, han får fra Adapto, så den passer til hans virksomhed og dens medarbejdere. Det kræver finesse og en god evne til at stikke fingeren i jorden, men er alle pengene værd.

For det hele var aldrig blevet til noget, hvis ikke Anna havde været der, og havde lagt et kærligt pres på ham og medarbejderne, så de får samtalerne gennemført.


Vi gør ledelse lettere

Kasper Ulvedal
Anvido, Business Intelligence

Bedre fokus og større udbytte

Firmaet Anvido leverer business intelligence, der får de rigtige mennesker til at gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Derved optimeres forretningen, så bundlinjen bliver større.

Før vi fik Adapto

Før Adapto var der ikke rigtig nogen af os, der forberedte os på de medarbejdersamtaler, vi holdt dengang. Det var kun den årlige MUS-samtale, vi forberedte os på.

Det betød, at de løbende samtaler, ikke rigtig førte til noget, fordi vi hverken have noget mål eller nogen agenda. Vi fandt først ud af, hvad vi skulle snakke om, når vi sad der. Det gav ikke altid noget resultat eller noget særligt velovervejet resultat af mødet.  Det var egentlig mest tidsspilde, syntes vi.

Efter vi fik Adapto

“Efter vi har fået Adapto, er der kommet meget mere struktur på samtalerne. Ved hjælp af den virtuelle assistent får jeg som leder noget coaching forud for samtalen, der klæder mig bedre på til samtalen.

Samtidig bliver jeg en bedre leder. Jeg kunne i hvert fald godt have fundet på at gøre noget andet på tom mave, før vi fik Adapto. Det giver et bedre resultat af samtalerne for både medarbejderen, mig og firmaet”, fortæller leder Kasper Ulvedal fra Anvido.

“Jeg føler også, at jeg bliver meget mere klar til de her samtaler”, fortæller medarbejder Niels Kjærsgaard Kristensen fra Anvido. “Jeg får nogle skarpe spørgsmål, der får mig til at tænke, prioritere og gøre nogle konkrete overvejelser forud for samtalen”.

“Samtidig bygger Adapto-systemet en agenda på baggrund af mine svar, som sikrer, at vi kommer rundt om det hele, og at både Kasper og jeg er klar over, hvad vi skal tale om på mødet. Vi er altså både bedre forberedte, og har fået forventningsafstemt på forhånd, hvad mødet skal munde ud i”, uddyber Niels Kjærsgaard Kristensen fra Adapto.

Så med Adapto har Anvido fået større udbytte af og mere fokus på deres medarbejdersamtaler til glæde og gavn for både medarbejdere, ledelse og firmaet.


Vi gør ledelse lettere

Lena Krag Schmidt
Mens Cut

Adapto har givet os mere engagerede medarbejdere

Men’s Cut er en dame- og herrefrisør, der med sine 12 frisører er en af de større i branchen.  Udover alt i farvning og klip, tilbyder Men’s Cut også et unikt udvalg af parykker og tørklæder – i tråd med deres store indsats for Knæk Cancer. 

Men’s Cut har anvendt Adapto siden januar 2018 og indehaver Lena Krag Smith fortæller her om forløbet:  

Før vi fik Adapto

”Før var vores fællesmøder fyldt med alle de der små irriterende hverdags-ting som havde hobet sig op – alt det her ’hvem gør hvad hvornår’ – helt ned til rengøring af en farveskål 
Det var ikke unormalt, at vi havde 30 punkter på dagsordenen til de møder. 

Efter vi fik Adapto

Nu har vi blot 2-3 punkter til vores fællesmøder for alle de små hverdagsting er væk. Dem håndterer vi løbende nu – inden de vokser sig store. Det betyder også, at folk er blevet meget mere positive og jeg er stolt af alle de nye tiltag, de kommer med, nu hvor der ikke er noget, der skygger for deres kreativitet og arbejdsglæde. Den der negative small-talk i baglokalet er forsvundet – brok er blevet til forbedringsforslag.”  

Lena fortæller, hvordan den positive udvikling hænger sammen med den digitale ledelsesassistent Anna: ”Anna har hjulpet os ledere med at coache frisørerne og huske de der hv-ord, der er så vigtige. Jeg har faktisk en ledelsesuddannelse i coaching, men det er Anna, der sørger for, at jeg får den brugt.” 

Til hvilken betydning deres arbejde med Adapto har haft for dem, tilføjer Lena: ”Vi har i bogstaveligste forstand fat i kunderne hver dag – ja, de får sig jo en velfortjent pause lige midt i vores arbejdsmiljø. Derfor er det helt afgørende for os, at Adapto har givet os et bedre arbejdsmiljø og mere engagerede medarbejdere.”  


Vi gør ledelse lettere